نویسنده = گل پرور، محسن
تعداد مقالات: 1
1. جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارکنان در محیطهای کاری

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 159-176

سید علی سیادت؛ محسن گل پرور؛ محمدعلی نادی