نویسنده = زندی، خلیل
تعداد مقالات: 1
1. رابطه رهبری اخلاقی و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی کارکنان سایت اداری سنندج)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 213-222

حامد سیف پناهی؛ سید محمد موسوی جد؛ خلیل زندی؛ آرمان راستاد