نویسنده = باسامی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر ریسک پذیری دانشجویان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 35-56

ناهید الملوک محمودی؛ حمید بهمن پور؛ طاهره باسامی