نویسنده = رضایی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. روش های تحقیق ترکیبی به عنوان سومین جنبش روش شناختی: مبانی نظری و اصول عملی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 77-100

احمد محمدپور؛ رسول صادقی؛ مهدی رضایی