نویسنده = فاتحی زاده، مریم السادات
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی اثربخشی فرآیند داوری و مشاوره‌ی خانواده بر کاهش تعارض زوجین مراجعه کننده به دادگاه‌های خانواده‌‌ی شهر اصفهان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 137-168

صدیقه علیمردانی؛ ایران باغبان؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ محمود جلالی