نویسنده = دهقانی، امین
تعداد مقالات: 1
1. نقش مشارکتهای مردمی در توسعه روستایی: با تاکید بر مشارکت سنتی و جدید

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-18

سید اسکندر صیدائی؛ امین دهقانی