نویسنده = جلائیان بخشنده، وجیهه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 19-42

محمد تقی ایمان؛ وجیهه جلائیان بخشنده