نویسنده = تقوی نسب، سید مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 45-70

علی اصغر مقدس؛ عبدالعلی لهسایی زاده؛ سید مجتبی تقوی نسب