نویسنده = سمیعی، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان تاثیر و نقش عوامل مؤثّر بروجدان کاری

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 27-40

محمد جواد لیاقتدار؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ فاطمه سمیعی؛ بی بی وجیهه هاشمی


2. تأثیر و نقش نگرش فرهنگی جامعه، نهاد خانواده و توسعه ارتباطات در گرایش زنان به

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 71-82

فتانه نقوی؛ بهجت یزدخواستی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ بهجت یزدخواستی؛ فاطمه سمیعی