نویسنده = جعفری نژاد، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شهرکرد

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 83-104

مسعود جعفری نژاد؛ صمد کلانتری؛ مژگان نورمحمدیان