نویسنده = آستین فشان، پروانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی(با تأکید بر استان تهران)

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 119-146

جعفر هزار جریبی؛ پروانه آستین فشان