نویسنده = ابزری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. نیل به تعالی(سرآمدی) از طریق تقویت فرهنگ سازمانی

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 171-196

مهدی ابزری؛ محمدرضا دلوی