نویسنده = پورافکاری، نصراله
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر اقتدارگرایی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 67-84

نصراله پورافکاری؛ بهزاد حکیمی نیا؛ آرش حیدری؛ شهروز فروتن کیا


2. بررسی موانع فرهنگی – اجتماعی توسعه با تاکید بر خاص گرایی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 135-157

رسول ربانی؛ نصراله پورافکاری؛ محمود کتابی؛ محمود رئوفی


3. بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر گرایش به ترویج کشاورزی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 81-106

نصراله پورافکاری؛ منصور حقیقتیان؛ سید رضا قطبی