نویسنده = پروین، ستار
تعداد مقالات: 2
1. فرا تحلیل مطالعات انجام شده در حوزه مسایل اجتماعی ایران

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 135-151

سعید معیدفر؛ ستار پروین


2. بررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 37-50

علیرضا محسنی تبریزی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ ستار پروین