نویسنده = عابدزاده، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه‌ی شهری شهر ایلام

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 97-110

کریم رضا دوست؛ علی حسین حسین زاده؛ حمید عابدزاده