نویسنده = اسلام، علی رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی مردم بیرجند

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 111-134

حبیب احمدی؛ علی رضا اسلام