نویسنده = صفری شالی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 17-38

جعفر هزار جریبی؛ رضا صفری شالی