نویسنده = شمعی، میلاد
تعداد مقالات: 1
1. « جای خالی سلوچ » نقد جامعه شناختی رمان

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 151-168

محمدرضا نصر اصفهانی؛ میلاد شمعی