نویسنده = حسینی، سیده هاجر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 73-96

سید عبدالحسین نبوی؛ علی حسین حسین زاده؛ سیده هاجر حسینی