نویسنده = بختیار نصرآبادی، حسنعلی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی سهم نسبی تأثیر فرایند تبدیل دانش بر مؤلفه های سرمایه‌ی فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان با تأکید بر اجتماعی سازی دانش

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 99-114

پیمان یارمحمدزاده؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ وحید قاسمی


2. تحلیلی بر فضای شهری مردم گرا و رابطه ی آن با رفتار شهروندی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 101-114

آمنه بختیار نصرآبادی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ احمد بختیار نصرآبادی


3. بررسی میزان تاثیر و نقش عوامل مؤثّر بروجدان کاری

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 27-40

محمد جواد لیاقتدار؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ فاطمه سمیعی؛ بی بی وجیهه هاشمی