نویسنده = اسلامی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. اعتماد به دستگاه‌های اجرایی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 83-106

محمد عباس زاده؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ رضا اسلامی