نویسنده = سلیمان پور، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت عرفی شدن دانشجویان و برخی عوامل مؤثّر بر آن (در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بوعلی سینا)

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 135-158

جواد افشار کهن؛ اسماعیل بلالی؛ محمدعلی سلیمان پور