نویسنده = بختیاری زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر بیگانگی از کار (مورد مطالعه : کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 167-184

علی حسین حسین زاده؛ معصومه باقری؛ فاطمه بختیاری زاده