نویسنده = شرفی راد، حیدر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه‌ی بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در نوجوانان

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 35-50

احمد یارمحمدیان؛ حیدر شرفی راد