نویسنده = قهرمانی، سهراب
تعداد مقالات: 1
1. فضاهای بی­ دفاع شهری و خشونت (مطالعه‌ی موردی فضاهای بی­ دفاع شهر تهران)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 51-70

علیرضا محسنی تبریزی؛ سهراب قهرمانی؛ سجاد یاهک