نویسنده = کیش بافان، بی بی فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان مشارکت اقتصادی ـ اجتماعی در تعاونی‌های مسکن مهر و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد در سال 89-1388

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 131-152

محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی؛ بی بی فاطمه کیش بافان