نویسنده = کرمی، عزت اله
تعداد مقالات: 1
1. ساختار شناختی کنشگران اجتماعی سامانه‌ی اطلاعات اقلیمی: کاربرد رویکرد نقشه‌ی علّی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 153-177

مریم شریف زاده؛ غلامحسین زمانی؛ محمد تقی ایمان؛ عزت اله کرمی