نویسنده = ضیاء پور، آرش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایه‌ی ‌فرهنگی بر مدیریت بدن (مطالعه‌ی تجربی جوانان شهر گیلان‌غرب)

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 125-148

قربانعلی ابراهیمی؛ قربانعلی ابراهیمی؛ آرش ضیاء پور