نویسنده = قجری، حسینعلی
تعداد مقالات: 1
1. میزان سرمایه‌ی اجتماعی زنان شهر بروجن و عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر آن

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 171-193

اعظم علیخانی فرادنبه؛ حسینعلی قجری