نویسنده = عیسی نژاد، امید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 75-92

حسین هرسیج؛ رضا محموداوغلی؛ امید عیسی نژاد؛ محمودرضا رهبرقاضی