نویسنده = روحانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. گرایش به حجاب و سبک‌های متفاوت زندگی مطالعه موردی: زنان شهر شیراز

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 141-166

بیژن خواجه نوری؛ علی روحانی؛ سمیه هاشمی