نویسنده = فروتن کیا، شهروز
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر اقتدارگرایی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 67-84

نصراله پورافکاری؛ بهزاد حکیمی نیا؛ آرش حیدری؛ شهروز فروتن کیا