نویسنده = کریمی زاده، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمان‌های اداری شهر یزد)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 125-142

منصور حقیقتیان؛ سمیه کریمی زاده؛ جواد نظری