نویسنده = کرد علیوند، علی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه مقایسه‏ ای شاخص‏های توسعه جنسیتی در شهرهای لرستان 1385

دوره 24، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 137-152

اسداله نقدی؛ علی کرد علیوند