نویسنده = جمشیدی سلوکلو، بهنام
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه رضایت شغلی در ارتباط با مشارکت و بیگانگی در میان کارکنان شرکت برق منطقه‏ ای فارس

دوره 24، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 177-190

حسین افراسیابی؛ بهنام جمشیدی سلوکلو؛ حسین قدرتی