نویسنده = ابراهیمی‌پور، حوا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 211-226

مجید ملکان؛ محمود رهبر قاضی؛ حوا ابراهیمی‌پور؛ حسین هرسیج