نویسنده = سلطانزاده، وحید
تعداد مقالات: 1
1. رابطه مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 111-120

وحید سلطانزاده؛ افشار کبیری؛ افشار کبیری؛ حسن قلاوندی