نویسنده = زاده دهقان، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت نوگرایی دینی در بین جوانان شهر یزد

دوره 25، شماره 3، بهار 1393، صفحه 181-196

حسن زاده دهقان؛ محمدهادی یاراحمدی؛ عصمت صالحی