نویسنده = خوش فر، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه رابطه اعتماد و وفاق اجتماعی در میان افراد 20 سال و بالاتر شهر گنبد کاووس

دوره 25، شماره 3، بهار 1393، صفحه 43-58

صفیه مهدی زاده افروزی؛ غلامرضا خوش فر