نویسنده = تقی پور، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه ‏شناختی گرایش به جابه‏ جایی سکونتی در بافت قدیم خمینی ‏شهر

دوره 25، شماره 3، بهار 1393، صفحه 21-42

اکرم بیات؛ فاطمه تقی پور؛ رضا همتی