نویسنده = ترابی اقدم، جمشید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نگرش محمدرضا شاه پهلوی به حکومت­گری، طبقات و جریان­های پرنفوذ اجتماعی (از 1332 تا 1355)

دوره 25، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 41-58

جمشید ترابی اقدم؛ ثریا معمار؛ ثریا معمار؛ علی ربانی خوراسگانی