نویسنده = عسگری، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش ابعاد توانمندی روان‌شناختی و تعهد سازمانی با کنترل سن، سابقه خدمت و سطح تحصیلات در دبیران

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 185-204

فرح نادری؛ علیرضا حیدریی؛ پرویز عسگری؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ رضوان همائی