نویسنده = امیری، هادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ورود بنگاه‌ها به بازرگانی خارجی

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 171-184

هادی امیری؛ زهره رضاپور