نویسنده = توکلی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مدیریت سرمایه انسانی بر تعهد سازمانی- مورد مطالعه : شرکت مهندسی بین‌المللی فولادتکنیک

دوره 26، شماره 2، بهار 1394، صفحه 181-196

هادی شیرویه زاد؛ علی نصر اصفهانی؛ محمد مهدی توکلی؛ سعید جعفری