نویسنده = صادقی فسایی، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کیفی از نحوه درک و تصور کنشگران از مصادیق تحقیر اجتماعی

دوره 26، شماره 2، بهار 1394، صفحه 41-58

سهیلا صادقی فسایی؛ نرمین نیکدل