نویسنده = علیزاده، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شبکه‌ هم‌تألیفی در جامعه‌شناسی ایران

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 75-98

مصطفی علیزاده؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی