نویسنده = خرم پور، یاسین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه بازاندیشی اجتماعی در میان جوانان شهر یزد

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 23-38

حسین افراسیابی؛ یاسین خرم پور