نویسنده = زارع غیاث آبادی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه استفاده از رسانه ‌ های جمعی و میزان سرمایه اجتماعی در شهر کاشان

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 109-128

فاطمه زارع غیاث آبادی؛ محمد گنجی