نویسنده = فریدونی، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی شیوع رفتارهای سیاسی سازمانی در انواع جو سازمانی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 117-138

10.22108/jas.2018.98642.0

جعفر ترک زاده؛ فائزه فریدونی