نویسنده = حیدریان، امین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت فرهنگی در فضای دانشگاه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 19-40

10.22108/jas.2018.98652.0

محمد گنجی؛ محسن نیازی؛ امین حیدریان